POP UP MODULER

LifvsModFlex

⇨   Trenden för pop up moduler ökar starkt då den dynamiska rörligheten på att flytta den dit behovet är efterfrågas mer.

⇨   Vi gör allt ifrån 6-27 kvm stora moduler för detta ändamål. Man kan även para ihop fler moduler för att få en större yta.

OLSGÅRDSGATAN 11, 215 79 MALMÖ
Tel +46 705 08 11 11 

ORG.NR: 559129-4904     INFO@MODFLEX.SE   

  • Modflex Facebook Icon
  • Modflex LinkedIn Icon
  • Modflex Twitter Icon
  • Modflex Instagram Icon
Ritning Kontorsmodul